Architekt Legionowo, Warszawa - praktyczne projekty domów, biuro projektów

Szukaj

Idź do treści

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adaptacje projektów gotowych Warszawa Marki Ząbki Nieporęt Jabłonna Wieliszew

Nasz profil

Projekt Zagospodarowania Terenu


 • zwany często adaptacją projektu - jest to opracowanie, które stanowi integralną część projektu budowlanego i jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę ... więcej


Oferujemy:

profesjonalne wykonywanie Projektów Zagospodarowania Terenu z adaptacją wszelkich projektów gotowych (zarówno zakupionych u nas, jak i w innych pracowniach).
Oferta dotyczy terenu
Warszawy i powiatów podwarszawskich.

Naszymi atutami są:

 • bardzo atrakcyjne ceny
 • szybkie terminy realizacji (7dni)
 • nasze doświadczenie - setki prawomocnych pozwoleń na budowę!

Co zawiera nasz projekt zagospodarowania terenu:

 • granice działki i jej usytuowanie, szczegółową część opisową zamierzenia
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • oznaczenie wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji
 • przebieg sieci uzbrojenia terenu
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 • bilans terenu z uwzględnieniem podziału na klasy gruntu
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W koszt usługi wliczone jest również:

 • wpisanie wszelkich danych inwestycji i Inwestora do 4-ech egzemplarzy gotowej dokumentacji projektowej zakupionej przez Państwa,
 • zaprojektowanie rzędnych budynku do danej lokalizacji,
 • opieczętowanie projektów naszymi pieczęciami autorskimi oraz dołączenie wszelkich wymaganych prawnie zaświadczeń (uprawnienia, oświadczenia z Izby, oświadczenia o zgodności z przepisami itd., itp.)


Wykonujemy także wszelkie zmiany architektoniczno - konstrukcyjne w gotowych projektach budynków wynikające z adaptacji lub z życzenia Inwestora - ceny tych zmian liczone są dodatkowo i ustalane indywidualnie.

Projekty wykonujemy z ogromną starannością, w krótkich terminach -
tylko 7 dni roboczych!
Jedynym warunkiem dotrzymania w/w terminu jest dostarczenie przez Inwestora na czas wymaganych dokumentów.

(*) 7-dniowy termin nie dotyczy adaptacji projektów, w których mamy wprowadzić zmiany.


Kontakt:

- adaptacje projektów bez konieczności wprowadzania zmian - tel.: 530-370-480
- adaptacje projektów z możliwością wprowadzania zmian - tel.: 660-344-455

...

UWAGA:
W ofercie łączonej polecamy również korzystną:
SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH

- w pakiecie cena usługi jest niższa o 10% -
...

INVESTDOM | Nasz profil | Kategoria | Projekty domów | Nasze projekty | Promocje | Informacje | Dane firmy | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego